• Öncelikli olarak acil durum gerektiren hallerin firma yetkilisi olarak sizinle işbirliği içinde belirlenmesi işlemi yapılması
  • Alınacak tüm önlemlerin detaylı bir şekilde firma yetkilisi olarak sizinle işbirliği içinde önceden belirlenip maddeler halinde sıralanması
  • Firma sahibi olarak sizinle beraber acil müdahale ekiplerinin, çalışma alanı tahliye programının, haberleşme ağının, herhangi bir hastalığın yayılma riskine karşı alınacak önlemlerin, tatbikat senaryolarının ve gerekli tüm detayların önceden belirlenmesi, doküman haline getirilip ilgili yerlerde bulundurulması ve sürekli kontrol edilmesi, tüm çalışanların tam anlamıyla bilinçlendirilmesi işlemlerini profesyonel olarak baştan sona uzman ekibimizle profesyonel çapta ve yasayla tam uyumlu olarak yapmakta, size dünya ölçeğinde kaliteli bir hizmet sunmaktayız.