İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilecek hizmetler;

  • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,
  • Acil Durum Planı ve Acil Eylem organizasyonunun takibinin yapılması,
  • Risk Analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,
  • DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler) listesi çıkarılarak düzeltici faaliyetler yapılması,
  • Acil Durum ekipleri oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi,
  • Yıllık eğitim planı çıkarılarak gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması,
  • İç Denetimlerin yapılması,
  • İç Yönetmeliğin oluşturulması,
  • Tahliye ve Söndürme tatbikatlarının yapılması.