İş yeri Hekimi tarafından verilecek hizmetler;

İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanım konusunda tavsiyede bulunmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, koruyucu sağlık muayeneleri yapmak,

Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerin yapılmasını sağlamak,

Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

İşyerlerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim vermek,

İşyeri yöneticilerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine, işçilere sağlık konusunda eğitim vermek, ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki ilgili birimlerle işbirliği sağlamak.