İlk Yardım Yönetmeliği’ne göre; Tüm için zorunlu olarak, Az tehlikeli işyerlerinde her 20 (yirmi) çalışana 1 (bir), tehlikeli  işyerlerinde her 15(on beş) çalışana kadar 1 (bir), çok tehlikeli işyerlerinde her 10 (on)  çalışana kadar 1 (bir) İLKYARDIMCI NIN bulundurulması zorunludur. İlkyardımcı eğitimlerinin yetkilendirilmiş bir merkezden ve sertifika almış ilkyardım eğiticileri tarafından verilmesi zorunludur.